Whiplash.jpg

Wat is een whiplash?

Een whiplash is een verzamelnaam voor klachten in de rug, nek of hoofd die kunnen ontstaan na een trauma. Je kan hierbij denken aan een auto ongeluk, maar ook bijvoorbeeld een val kan whiplash klachten veroorzaken. Kenmerkend is dat er tijdens het trauma een snelle voor- en achterwaartse beweging van het hoofd plaatsvindt. De term whiplash komt van het Engels 'whip', dat zweep betekent. De beweging van een zweep is vergelijkbaar met de beweging van het hoofd tijdens het ongeluk of trauma. 

Welke symptomen heb je bij een whiplash?

Bij een whiplash is er sprake van zeer uiteenlopende symptomen en gevolgen. Symptomen die veel voorkomen zijn: nekpijn, hoofdpijn, stijfheid in de nek, concentratie problemen, vermoeidheid, vergeetachtigheid, stemmingswisselingen en oorsuizen. De grote hoeveelheid en diversiteit aan klachten wordt veroorzaakt door de acceleratie en deceleratie krachten die tijdens het trauma aanwezig zijn en effect hebben op de nekregio. Je kan hierdoor een axonale beschadiging krijgen. Dit is een beschadiging aan de zenuwen. Deze beschadiging kan herstellen en hoeft dus niet permanent te zijn. Door het type trauma zijn de gevolgen van een whiplash vaak breder dan men verwacht.

Een whiplash kan in diverse gradaties plaats vinden, van 0 - 4. Er is een opbouw van weinig klachten en geen objectieve afwijkingen op röntgenfoto's tot ernstige klachten met eventueel neurologische problemen en aantoonbare afwijkingen op röntgenfoto's.

De term whiplash staat ter discussie. Sinds ongeveer 10 jaar wordt er in de medische wereld liever niet meer gepraat over een whiplash. Dit omdat het geassocieerd wordt met chronische klachten. Uit onderzoek bleek dat mensen die de diagnose whiplash kregen minder snel herstelden dan mensen met dezelfde klachten zonder de diagnose whiplash. Wij kiezen er bewust voor om de term nu wel te gebruiken aangezien dit in de volksmond toch nog de meest gebruikte term is. Wij geloven dat goede voorlichting tijdens onze behandelingen voldoende inzicht geeft in het klachtenbeeld en hierdoor het gebruik van de term whiplash niet herstel belemmerend werkt.  

Wat kan Fysiokracht betekenen bij whiplash klachten?

Wij geloven erin dat fysiotherapie veel verschil kan maken bij deze klachten en onze ervaring is dat mensen het beste reageren op de therapie als deze zo snel mogelijk na het ongeluk wordt opgestart. Echter ook bij klachten die al jaren geleden zijn ontstaan zien wij vaak nog mogelijkheden om tot vermindering van klachten te komen. Wij zijn gespecialiseerd in whiplash klachten, aangezien wij specialisaties in huis hebben waardoor we mensen met een whiplash adequaat kunnen behandelen. De behandeling bestaat uit:

- informeren, adviseren en geruststellen van de patiënt. Hierbij geven wij uitleg over wat er precies is gebeurd in het lichaam, wat hiervan het resultaat is en het verwachte herstel. 

- herkennen van fysieke signalen en daarop anticiperen

- massage en andere technieken ter ontspanning van spieren die na het ongeluk 'verkrampt' zijn geraakt. 

- mobilisatie technieken waarbij de beweeglijkheid van de gewrichten wordt verbeterd

- oefentherapie voor zowel de grotere spiergroepen, maar zeker ook voor de kleinere spieren. Tevens doen wij ook oefeningen t.b.v. de coördinatie en oogbewegingen. Deze oefeningen voor whiplash patiënten zijn heel specifiek. Zowel qua type oefeningen als de goede uitvoering. Naast het vergroten van kracht en belastbaarheid is ook het verbeteren van het cognitief vermogen belangrijk.

Wij vinden het zinvol om ook gedragsmatig aan de slag te gaan met de patiënt. Het ongeluk veroorzaakt geregeld niet alleen fysieke klachten, maar ook mentale. De impact van het ongeluk is groot. Aangezien wij geloven dat er een duidelijke wisselwerking bestaat tussen fysiek en mentaal werken wij samen met psychologen en onze partner Haptokracht.

Heb jij nekpijn na een ongeluk?

Twijfel dan niet en neem contact op voor een afspraak. Tijdens de intake zullen we dan onderzoeken wat de ernst is van de klachten. Op basis van de intake bekijken we dan of het starten van een behandeltraject nodig is en van meerwaarde is voor het herstelproces. 

Vergoeding fysiotherapie bij whiplash klachten?

De vergoeding van fysiotherapie verloopt via de aanvullende verzekering van de patiënt. Het is echter zo dat er bij een whiplash vaak sprake is van een andere betrokken partij. Mocht deze schuldig zijn aan het ontstaan van het ongeval dan verloopt de vergoeding vaak via de verzekering van de veroorzaker van het ongeluk.